Ráiteas Misin

Tá sé mar phríomh-aidhm ag Graffiti Theatre Company eispéaras amharclainne oideachasúil den scoth a chur ar fáil do na daoine óga sa cheantar.


Aidhm 1

Déanaimid iarracht, go háirithe, dráma atá dúshlánach, go healaíonta agus go hintleachtúil, a chur mar chroílár gach cláir, deartha go sonrach d’aoisghrúpa faoi leith ag céim áirithe forbartha. Feidhmíonn an cheardlann agus na hacmhainní eile mar fráma agus forbairt don chlár iomlán, ag cothú módhanna drámaíochta comhaimseartha ar mhaithe le cuimsitheacht agus tairbhe an chláir tríd síos, sa chomhthéacs oideachasúil.

Aidhm 2

Agus muid á soláthar seo, tuigimid go bhfuil muid mar acmhainn scileanna agus taithí i réimse na drámaíochta agus na hamharclainne do dhaoine óga, dóibh siúd a oibríónn leo sa chóras (foirmeálta agus neamhfhoirmeálta) oideachais agus d’ealaíontóirí sa réimse seo. Tá sé mar aidhm ag an Roinn Rochtana an chomhlacht a fhorbairt mar fhoinse a chothaíonn sár-obair i réimse na drámaíóchta agus na hamharclainne cruthaithe ag, le agus do dhaoine óga.

Aidhm 3

Tá fealsúnacht chuimsitheach fite fuaite tríd obair na comhlachta (idir amharclann oideachasúil agus an Roinn Rochtana), fealsúnacht a dhaigníonn eispéaras pearsanta, sóisialta agus ealaíonta an duine óig agus a osclaíonn a dtaithí agus a dtuiscint ar dhrámaíocht agus cúrsaí amharclainne.