Scamallann by Mike Kenny

Scamallann

An athróidh Clár agus Áine mar a athraíonn na scamaill?


An uair seo d fhéach siad suas sa spéir.
Chonaic siad na scamaill.
Agus rinne na scamaill scamallann.

Is cairde iad Clár agus Áine – is cairde iad le fada. Cé go bhfuil a dtithe agus a dtuismitheoirí difriúil go leor, baineann siad an-taitneamh as bheith ag súgradh le chéile. Féachann siad amach an fhuinneog mhór ar na scamaill a athraíonn go síoraí. An athróidh Clár agus Áine mar a athraíonn na scamaill?

Tá Scamallann mar chroilár de chlár ‘Dramaíocht san Oideachas’ atá déanta go speisialta do ranganna a Dó, Trí agus Ceathair. Tugann an clár seo aghaidh ar chaidreamh, aitheantas agus samhlaíocht. Tá sé fite fuaite leis na cláir OSPS, Gaeilge, Drámaíochta agus Ealaíne.

Costas an Chláir: Toisc go dtugann An Chomhairle Ealaíon, An Roinn Oideachais agus Foras na Gaeilge cúnamh airgid don chomhlacht is féidir linn an clár seo a thairiscint ar €150.00

Cur in Áirithint: Tabharfaidh Scamallann cuairt ar scoileanna i gCúige Mumhain agus Deisceart Laighin idir 8 Aibrean agus 16 Bealtaine, 2008. Téigh i dteagmháil le Graffiti: fón 021 – 4397111

If you have any questions or are interested in booking a programme for your school, please feel free to contact Graffiti on 021 4397111