Is Iomaí Slí by Bairbre De Barra

Seo dráma faoi chloch bheag agus é ar aistear aonarach ar thóir teaghlaigh agus comhluadair.


Seo dráma faoi chloch bheag agus é ar aistear aonarach ar thóir teaghlaigh agus comhluadair. Ní bhíonn sé i bhfad leis féin, áfach, ar an mbealach. Castar grúpaí difriúla air; siosúir, páipéir agus clocha.

Ach cé a bheidh mar chara aige? Agus cé mar namhaid? An bhfuil Connchubhar an Chloch difriúil ón gcuid eile, agus an rud maith nó drochrud é sin? An féidir le Conncubhar na grúpaí difriúla a thabhairt le chéile, agus tarraingt ar na difríochtaí sin eatarthu? Aistear dúshlánach. Ach aistear le duais.

An Clár: Tá Is Iomaí Slí mar chroílár de chlár drámaíochta oideachasúil atá deartha go speisialta do dhaltaí Rang a Dó agus Rang a Trí. Costas an Chláir: €180.

If you have any questions or are interested in booking a programme for your school, please feel free to contact Graffiti on 021 4397111