An Fear Siúil / Walking Man by Jody O'Neill

“a captivating piece of theatre, which is told through the use of wooden puppets and live music.”

Read the full Irish Theatre Magazine review.

Walking Man by Jody O’Neill

Walking Man tells the tale of a man who has spent his whole life in
pursuit of success. He has always rushed headlong through life,
determined to follow in his father’s footsteps to the best job on the
top floor of the tallest building in the whole city. And when he has
done all that, with Walking Woman and little Walking Baby at his
side, something doesn’t feel quite right.Walking Man must go on an
entirely new journey, which takes him far from his way back home.

Walking Man is a charming allegory, which will captivate its
audience. With the help of an original live music score, the actor
brings us into the world of the Walking Man, a tiny wooden figure.
The world may be in miniature but the story is universal.

The Programme:
The programme is designed for 2nd & 3rd classes and performs to
one class at a time (up to a maximum of 35 students). The
accompanying Resource Pack and workshop will link carefully with
the curriculum across a range of subject areas.

The Aims of the Programme:

 • To explore issues of kindness and empathy;
 • To develop listening and observational skills;
 • To nurture a sense of balance and mindfulness;
 • To explore the individual in relation to society;
 • To play with Shadows!

Please note: we can give your school the exciting opportunity to
attend a performance in our fully equipped Theatre on Assumption
Road. The workshop in this instance will involve imaginative use of
the neighbouring gardens and park.

If the programme is booked to take place in the school, these are
Graffiti’s requirements:

 • Exclusive access to a hall or gym to accommodate a performance
 • and audience space of at least 6m x 6m x 3m.
 • Access to this area at least 1 hour before the beginning of the
 • programme and 1 hour after the performance.
 • Access to electric sockets in this area.
 • A teacher to be present during the performance and workshop in
 • accordance with Child Safety Guidelines and for insurance
 • purposes

Cost of the Programme:
€130 per performance and €70 for a second performance on the
same day.

For more information & for booking: tel. 021 4397111 or email
graffiti@eircom.net.

An Fear Siúil le Jody O’Neill

leagan Gaeilge le Síle Ní Bhroin

Bíonn an Fear Siúil i gcónaí ag siúl. Brostaíonn sé ó seo go siúd,
gan suaimhneas gan scíth, gan stopadh gan sos. Oibríonn sé go
dian mar a athair roimhe i dtreo an úrláir is airde san fhoirgneamh
is mó sa chathair ar fad. Ach, lá amháin, dúisíonn an Fear Siúil agus
tá mothú aisteach ann istigh. Imíonn sé ar thuras nua, i bhfad ón
mbealach abhaile, ar thóir rud éigean nach dtuigeann sé go fóill…

Léiriú mealltach meafarach ar chroí an duine é seo. Le ceol nuachumtha
beo, téimid ar thuras leis an aisteoir go dtí domhan an fhir
shiúil. Is beag an domhan é seo ach is mór an scéal.

An Clár:
Dírithe ar pháistí Rang a 2, 3 & 4, is féidir An Fear Siúil a léiriú do
rang amháin ag an am (uasmhéid 35 páiste). Beidh Leabhar
Acmhainne ag gach múinteoir a dhéanann nascanna cúramacha
agus spreagúla leis an gcuraclam thar réimse leathan ábhar. Beidh
ceardlann i ndiaidh gach léiriú a cheanglaíonn an léiriú le taithí na
bpáistí féin.

Aidhmeanna an chláir:

 • Féachaint ar chineálacht agus ar chomhbhá
 • Scileanna éisteachta agus féachana a fhorbairt
 • Aireachas agus cothramaíocht a chothú
 • Plé a dhéanamh ar an duine sa tsochaí
 • Sugradh le scáthanna!

Is féidir linn deis iontach a thabhairt do do scoil freastal ar léiriú
speisialta inár n-Amharclann dheá-chóirithe sa Linn Dubh i gcathair
Chorcaí. Sa chás seo, beidh an cheardlann ar siúl sna gáirdíní
taobh linn.

I gcás léiriú sa scoil féin, tá na rudaí seo a leanas ag teastáil ó
Graffiti:

 • Halla nó giomnáisiam do Graffiti amháin leis na toisí 6m x 6m x
 • 3m ar a laghad.
 • An halla (nó giomnáisiam) a bheith ar fáil uair an chloig roimh
 • thús an taispeántais
 • Soicéid leictreacha a bheith ar fáil ann
 • Múinteoir a bheith i láthair i rith an léiriú agus i rith na ceardlainne
 • ar fad de réir Teorainn Cosaint Leanbh agus ar fáthanna árachais

Costas an chláir:
€130 an léiriú agus €70 don dara léiriú ar an lá céanna. Iniata sa
chostas seo tá léiriú, ceardlann agus Leabhar Acmhainne
Múinteora.

Eolas breise/cur in áirithint: teil. 021 4397111 nó ríomhphost
graffiti@eircom.net.

Teachers Pack

 1. Walking Man Synopsis (PDF 221kb)
 2. How To Use This Resource (PDF 487kb)
 3. Unit 1: Understanding The Play (PDF 1,366kb)
 4. Unit 2: The Senses – Listening (PDF 644kb)
 5. Unit 3: Time (PDF 503kb)
 6. Unit 4: Balance (PDF 544kb)
 7. Photocopiable Section (PDF 1,063kb)
 8. Bibliography (PDF 464kb)