An Garraíodóir by Mike Kenny

Earrach 2017
Graffiti as Gaeilge

An Garraíodóir
le Mike Kenny, leagan Gaeilge le Síle Ní Bhroin

Taobh istigh de ghach séasúr, tá na séasúir eile faoi cheilt …

Tá deirfiúirín nua ag Joe, agus níl éinne ag iarraidh súgradh leis anois. Níl éinne ag iarraidh súgradh le hUncail Harry ach oiread agus mar sin tosnaíonn an bheirt acu ag obair ar gháirdín Uncail Harry. Cé nach bhfuil cuimhne mhaith ag Uncail Harry ar an gnáthrud, cruthaíonn sé féin agus Joe bliain gur fiú cuimhneamh uirthi.

Tá an léiriú gleoite seo de An Garraíodóir, le Mike Kenny, deartha go speisialta do ranganna Naíonáin Shinsearacha go Rang a Trí. Is féidir an léiriú a chur ar siúl i halla na scoile nó in amharclann Graffiti. Beidh Leabhar Múinteoirí ar fáil ar líne le gníomhaíochtaí (nascaithe leis an gcuraclam) ceangailte leis an dráma.

Seo aidhmeanna oideachasúla an chláir: féachaint ar chuimhne agus dearmad; iniúchadh a dhéanamh ar imní an pháiste óig; tabhairt faoin gcuraclam OSPS, sraitheanna ‘Mé Féin agus Daoine Eile’, ‘Mé Féin agus an Domhan Mór’, comhtháthú leis an gcuraclam – Drámaíocht agus Gaeilge.

Maireann an léiriú 45 nóiméad. Tá sé oiriúnach do rang amháin ag an am – uasmhéid 35 páiste. Tá fáilte roimh thuismitheoirí agus sean-tuismitheoirí.

Buíochas le maoiniú Graffiti ón gComhairle Ealaíon, Foras na Gaeilge agus Comhairle Chorcaí, tá costas íseal ar an léiriú: €175 (€155 ar an dara léiriú ar an lá céanna).

Beidh gá againn le:

  • halla/spás don seit, 6.5m x 6.5m
  • fáil ar an halla uair a’ chloig roimh agus i ndiaidh an léiriú
  • pairceáil don veain, soicéid leictreacha sa halla
  • Caithfidh Múinteoir a bheith i láthair an t-am ar fad le treoracha Cúram Páistí a chomhlíonadh

Beidh An Garraíodóir, ar fáil ón 24 Aibreán go dtí 12 Bealtaine. Chun léiriú/léirithe a chur in áirithe, bí i dteagmháil linn: bookings@graffiti.ie nó 021 4397111  www.dev02.blam.ie

‘Seo mise
Ansin
Beag
Gas beag de ghasúr
Síol, i ndáiríre
Gach rud ionam istigh
Réidh le fás’

 ‘Bíonn blianta móra ann ó am go chéile, agus b’shin bliain mhór.’

 

Graffiti Theatre CLG, Assumption Road, An Linn Dubh, Corcaigh

  Íomhá don eiteog: Enrique Carnicero