An Fear Siúil

An Fear Siúil

Image: Dylan Gully

An Fear Siúil le Jody O’Neill

leagan Gaeilge le Síle Ní Bhroin

Is beag an domhan é seo ach is mór an scéal.

Bíonn an Fear Siúil i gcónaí ag siúl. Brostaíonn sé ó seo go siúd, gan suaimhneas gan scíth, gan stopadh gan sos. Oibríonn sé go dian mar a athair roimhe i dtreo an úrláir is airde san fhoirgneamh is mó sa chathair ar fad. Ach, lá amháin, dúisíonn an Fear Siúil agus tá mothú aisteach ann istigh. Imíonn sé ar thuras nua, i bhfad ón mbealach abhaile, ar thóir rud éigean nach dtuigeann sé go fóill …

Léiriú mealltach meafarach ar chroí an duine é seo. Le ceol nua-chumtha beo, téimid ar thuras leis an aisteoir go dtí domhan an fhir shiúil.

An Clár: Dírithe ar pháistí Rang a 2, 3 & 4, is féidir An Fear Siúil a léiriú do rang amháin ag an am (uasmhéid 35 páiste). Beidh Leabhar Acmhainne (ar líne) ag gach múinteoir a dhéanann nascanna cúramacha agus spreagúla leis an gcuraclam thar réimse leathan ábhar. Beidh cómhrá i ndiaidh gach léiriú a cheanglaíonn an léiriú le taithí na bpáistí féin.

Aidhmeanna an chláir:

  • Féachaint ar chineáltacht agus ar chomhbhá
  • Scileanna éisteachta agus féachana a fhorbairt
  • Aireachas agus cothramaíocht a chothú
  • Plé a dhéanamh ar an duine sa tsochaí
  • Sugradh le scáthanna!

Costas an chláir:

In Amharclann Graffiti: €150, agus €100 don dara léiriú ar an lá céanna
I Halla na Scoile: €170, agus €120 don dara léiriú ar an lá céanna

Dátaí: Feabhra/Márta 2018

Eolas breise/cur in áirithint: 021 4397111 nó bookings@graffiti.ie

Graffiti Theatre, Assumption Road, Blackpool, Cork. www.graffiti.ie

Grianghraf: Dylan Gully
Dearadh: Olan Wrynn

 

Teachers’ Book Part One  

Teachers’ Book Part Two